Email:
Phone:
Url:

Webcast - DiacareCon 2022

Home / Webcast - DiacareCon 2022

Dr. A. K. Das

Dr. Antonio Cereilo

Dr. Rakesh Sahay

Dr. Vinod Mittal

Dr. Rajiv Kovil

Dr. Navneet shah

Dr. Sudhir Bhandari

Dr. Shahshank Joshi

Dr. Rajiv Kovil

Dr. Vijay Negalur

Dr. Pratap Jethwani

Dr. Mangesh Tiwaskar

Dr. V. Mohan

Dr. Nikhil Tandon

Dr. Kamlesh Khunti

Dr. Jao Raposo

Dr. Ragnar Hanas

Dr. Atul Kalhan

Dr. Benny Negalur

Dr. Usha Sriram

Dr. Rajeev Chawla

Dr. Tirthankar Chaudhury

Dr. Ramesh Goyal

Dr. Akhtar Hussain

Dr. Krishna Seshadri

Dr. Anil Bhansali

Dr. Roger Mazze

Dr. Vijay Vishwanathan

Dr. A. P. S. Suri

Dr. Manisha Singh

Dr. Ashu Rastogi

Dr. Sanjay Agarwal

Dr. Sunil Gupta

Dr. Amit Gupta

Dr. Archana Sarda

Dr. L. Sreenivas Murthy

Dr. Vivek Arya

Ms. Jazz Sethi

Dr. Raimund Weitgasser

Dr. Rahelic Dario

Dr. Harpreet Bajaj

Oral Research Presentations

Awesome Threesomes - 1

Awesome Threesomes 2

Dr. Sujata Jali

Dr. Sambit Das

Dr. Sujoy Majumdar

Dr. Mithun Bhartia

Dr. Sanjay Kalra

Dr. Sanjeev Phatak

Dr. Narsingh Verma

Dr. Soumik Goswami

Dr. Agam Vora

Dr. Amit Saraf

Dr. Anuj Maheshwari

Dr. Nanditha Arun

Dr. Subhankar Chowdhury

Dr. Sanjay Bhadada

Dr. Bhavana Sosale

Dr. Vinay Dhandania

Dr. M C Deepak

Dr. Arun R

Dr. S K Sharma

Dr. Bharat Saboo

Dr. Raka Sheohare

Dr. Ashish Dengra

Oral Research Presentations

Dr. Neeta Deshpande

Dr. Rucha Mehta

Dr. B M Makkar

Dr. Purvi Chawla

Dr. R M Anjana

Dr. Shalini Jaggi

Dr. Chantal Mathieu

Dr. Partha Kar

Dr. J S Kumar

Dr. Thomas Yates

Ms. Enak Mawasee

A Dialogue in Diabetes Injectable

Dr. Jignesh Ved

Dr. Manoj Chawla

Dr. Binayak Sinha

Dr. Dakshata Padhye

Dr. Hemant Thacker

Dr. N K Singh

Dr. Veeresh Kumar Dhanni -

Dr. Nikita Arora

Dr. S Karthik

A. G. Unnikrishnan

Dr. Robert Vigersky

Dr. Guy Todd Alonso

Dr. Ranjit Unnikrishnan

Dr. Sujoy Ghosh

Dr. Shailaja Kale

Dr. Florian Toti

Dr. J. J. Mukherjee

Dr. Anoop Misra

Dr. Kamlakar Tripathi

Dr. Simon Heller

Dr. Pratik Chaudhary

Dr. A. G. Unnikrishnan

Dr. Tejas Shah

Dr. Kamal Sharma

Dr. Anish Chandarana

Dr. Pinar Topsevar

Dr. Per-Hernik Groop

Dr. Arvind Gupta

Dr. S. R. Aravind

Dr. K. K. Gangopadhyay

Dr. Jothydev Kesavadev